1. Hỗ trỡ nhanh
  2. Không nhận được mã kích hoạt

Không nhận được mã kích hoạt

Thường khi chúng tôi nhận được thanh toán mã kích hoạt được gửi ngay. Thông tin này có ghi trên trang đặt hàng.

Sau khi qua 15 phút mà vẫn chưa nhận được mã kích hoạt:

  1. Có thể bạn đã nhận được thư bản quyền rồi. Vui lòng kiểm tra mục SPAM.
  2. Có thể bạn ghi sai địa chỉ email (ghi thiếu chữ hoặc số) hoặc nhập e-mail khác. Cần phải làm gì? Hướng dẫn ở đây.
  3. Có thể là bạn chọn phương thức thanh toán không phải là online (thẻ ngân hàng, ….) . Trong trường hợp này chúng tôi có thể không nhận được thanh toán ngay. Nếu bạn muốn nhận mã kích hoạt sớm hơn lúc chúng tôi nhận được thanh toán, bạn vui lòng gửi ảnh hóa đơn từ ngân hàng hoặc ảnh giao dịch đã chuyển tiền thành công vào địa chỉ email sales.ecom@softline.com, chúng tôi làm việc từ thứ hai đến thứ 6 , từ 9-00 giờ đến 18-00 giờ.
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.