1. Hỗ trỡ nhanh
  2. Làm cách nào để tắt tự động gia hạn?

Làm cách nào để tắt tự động gia hạn?

Bằng liên kết trong thư với danh sách các đơn đặt hàng mà bạn có thể nhận được bất cứ lúc nào vào E-mail.
Nhấp vào liên kết "Tắt" từ thư mà bạn nhận được đến địa chỉ E-mail của mình trước khi chức năng tự động gia hạn trừ tiền cho giấy phép mới.

Nếu các giải pháp trên không giúp được? Hãy viết thư cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ giúp bạn!

Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.