1. Hỗ trỡ nhanh
  2. Gia hạn tự động cho sản phẩm là gì?

Gia hạn tự động cho sản phẩm là gì?

Gia hạn tự động - một chức năng cho phép bạn gia hạn giấy phép hiện tại cho kỳ hạn tiếp theo mà không cần sự tham gia của bạn. Đăng ký và thanh toán đơn đặt hàng để gia hạn giấy phép hiện tại diễn ra tự động trước khi hết hạn giấy phép hiện tại. Điều này giúp tiết kiệm thời gian: chính chúng tôi sẽ gia hạn giấy phép của bạn bằng cách gửi cho bạn một thông báo và xác nhận đã gia hạn thành công. Gia hạn tự động sẽ đảm bảo giấy phép của bạn hoạt động liên tục. Giấy phép sẽ được tự động gia hạn khi hết hạn giấy phép hiện tại.

Nếu các giải pháp trên không giúp được? Hãy viết thư cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ giúp bạn!

Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.