1. Hỗ trỡ nhanh
  2. Không hiểu tại sao bị trừ tiền?

Không hiểu tại sao bị trừ tiền?

Trong hầu hết các trường hợp, bạn đã đăng ký giấy phép cho 1 hoặc 2 tháng với chức năng tự động gia hạn hoặc bạn đã mua giấy phép với chức năng tự động gia hạn một năm trước.

Khi đặt các đơn hàng như vậy, khách hàng đồng ý gia hạn tự động và cung cấp các thông tin của thẻ ngân hàng để thanh toán tự động.

Hãy đánh giá mức độ kế hoạch sử dụng giấy phép của bạn. Nếu có, thì thư cùng với giấy phép đã có trong E-mail của bạn, hãy tận hưởng việc sử dụng của bạn!
Nếu bạn không có kế hoạch, thì có thể tắt chức năng tự động gia hạn.
Trong trường hợp bạn cần hoàn tiền, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một yêu cầu. Bộ phận hỗ trợ sẽ tìm hiểu tình hình và sẽ liên lạc với bạn qua E-mail trong vòng 1-2 ngày làm việc.

Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.