1. Hỗ trỡ nhanh
  2. Tại sao chức năng gia hạn tự động của tôi được kích hoạt?

Tại sao chức năng gia hạn tự động của tôi được kích hoạt?

Khi đặt hàng, chức năng này đã được bật sẵn, chính vì vậy đơn hàng gia hạn bản quyền đã được lập tự động và có thể bạn đã nhẫn được thông báo qua E-mail. Quản lý chức năng gia hạn tự động sẽ thuận tiện trên trang đặt hàng.

 

 

Nếu các giải pháp trên không giúp được? Hãy viết thư cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ giúp bạn!

Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.