1. Hỗ trỡ nhanh
  2. Làm thế nào để mua một bản quyền điện tử?

Làm thế nào để mua một bản quyền điện tử?

Để đặt hàng trên trang web bạn cần ấn vào nút “Mua” bên cạnh giấy phép đã chọn. Tiếp theo, trên trang "Giỏ hàng" hãy điền thông tin người mua:

  • nếu bạn mua giấy phép với tư cách cá nhân, bạn cần cung cấp tên, họ và địa chỉ E-mail của mình. Số điện thoại được điền theo ý muốn.
  • nếu bạn mua giấy phép với tư cách pháp nhân bạn cần cung cấp tên họ, địa chỉ e-mail, tên công ty, mã số thuế, địa chỉ pháp lý và thực tế. Số điện thoại được điền theo ý muốn.

Tiếp theo, bạn cần chọn một phương thức thanh toán từ danh sách đề xuất. Xin lưu ý rằng một số phương thức thanh toán có thể là nằm trong mục “Các phương thức thanh toán khác”.

Nếu các giải pháp trên không giúp được? Hãy viết thư cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ giúp bạn!

Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.