1. Hỗ trỡ nhanh
  2. Bao giờ tôi nhận được mã kích hoạt?

Bao giờ tôi nhận được mã kích hoạt?

Thời gian giao giấy phép phụ thuộc vào phần mềm và Phương thức thanh toán . Hầu hết các giấy phép được giao trong vòng 10-15 phút sau khi nhận được thanh toán (thời gian giao hàng cho các sản phẩm kinh doanh là 1-5 ngày làm việc). Tuy nhiên, nhiều giấy phép mất nhiều thời gian hơn để hình thành.

Nếu các giải pháp trên không giúp được? Hãy viết thư cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ giúp bạn!

Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.