1. Hỗ trỡ nhanh
  2. Tôi muốn hoàn lại tiền

Tôi muốn hoàn lại tiền

Chúng tôi rất tiếc, nếu có sự cố xảy ra.

Tuy nhiên, trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua có nhiều giấy phép được hoàn lại tiền. Hãy điền vào biểu mẫu bên dưới các thông tin, bộ phận hỗ trợ khách hàng sẽ tìm hiểu tình hình và sẽ liên hệ với bạn qua E-mail trong vòng 1-2 ngày làm việc.

E-mail
Số đơn hàng
Lý do trả lại

Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.