1. Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

Kik vagyunk mi?

NOVENTIQ CYPRUS LTD, Cím: Kosta Charaki 11, 3. emelet, lakás/iroda N302, 3041, Limassol, Ciprus. Nyilvántartási szám: HE190472; ÁFA-azonosító (VAT-ID): CY-10190472H/Soft Development PL Sp. z o.o., 00-137 Varsó, Lengyelország, Elektoralna 13/103 (KRS: 0000769316, NIP: 5252778629) (a Noventiq csoport része, a továbbiakban: „Noventiq”) a https://support.ecommerce.noventiq.com/ weboldal (a továbbiakban: „Ügyfélportál”) adatkezelője.

A Noventiq adatvédelemmel és adatvédelemmel kapcsolatos megközelítéséről itt olvashat bővebben.

 Mire terjed ki ez az Adatvédelmi tájékoztató?

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat az Ügyfélportálra vonatkozik, és célja, hogy elmagyarázza, kik vagyunk, milyen személyes adatokat kezelünk, miért, mennyi ideig, kikkel oszthatjuk meg az Ön adatait, milyen jogai vannak, és hol léphet kapcsolatba velünk.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató alkalmazásában személyes adatnak minősül az olyan adat vagy adathalmaz, amely alkalmas egy személy azonosítására, például név, cím, telefonszám és e-mail cím. Hogy milyen típusú adatokat gyűjtünk egy adott célból, lásd alább.

 Milyen személyes adatokat gyűjtünk és hogyan kívánjuk felhasználni azokat?

 Az Ügyfélkapu engedélyezéséhez és használatához gyűjtött adatok

 • Adatkategóriák: felhasználói fiók adatai, elérhetőségi adatok (e-mail), böngészési adatok, személyi azonosító, naplófájlok
 • Célok:
 • E-kereskedelmi ügyfélszolgálat biztosítása;
 • Jogi alap:
 • Az 1A. mellékletben felsorolt országokban található érintettekre vonatkozik: Úgy véljük, hogy jogos érdekeink igazolják az adatkezelést; az ilyen érdekeket indokoltnak tartjuk, tekintettel arra, hogy az adatok az üzleti vagy szakmai minőségükben eljáró személyek által általában megosztott adatokra korlátozódnak. A követett jogos érdek az e-kereskedelmi ügyfélszolgálat biztosítása;
 • Az 1B. mellékletben felsorolt országokban található érintettekre vonatkozik: hozzájárulás;
 • Megőrzési idő: az adatokat addig őrizzük meg, amíg az Ügyfélkapu használatához szükséges, ideértve az Ön cége és a Noventiq közötti szerződés fennállását is.  Az adatok anonimizálása/törlése a fiók Ügyfélkapun történő deaktiválása és/vagy a szerződés megszűnése után történik. A megőrzési időtartam meghatározásához az általunk használt kritériumok a kereskedelmi kapcsolat időtartama plusz az iratok kötelező megőrzési ideje, amelyet a vonatkozó helyi jogszabályok határoznak meg;
 • Az adatok forrása: az adatokat Ön közvetlenül és alternatív belső alkalmazásokon keresztül szolgáltatja;
 • Adatszolgáltatási kötelezettség és az elmulasztás következményei: a mezők kitöltése az Ügyfélkapu használatához szükséges, az adatok megadásának elmulasztása az Ügyfélkapun való regisztráció meghiúsulását vonja maga után.

 

Cookie-kon és hasonló technológiákon keresztül gyűjtött adatok (további részletekért kérjük, látogassa meg Cookie-szabályzatunkat) – weboldalunk meglátogatásakor személyre szabott cookie-hozzájárulási eszközt kap, amellyel az esetlegesen alkalmazandó döntéseket hozhatja meg.

 • Adattípus: IP-cím és kapcsolódó információk, például hely és internetszolgáltató, böngésző és tartalomtípus, verzió és beállítások, megtekintett tartalom és tevékenységek;
 • Cél: lásd a Cookie-szabályzatot;
 • Jogi alap (a szigorúan szükséges cookie-khoz):
 • Az 1A. mellékletben felsorolt ​​országokban található érintettekre vonatkozik: az adatkezelők jogos érdekei. A jogos érdeket indokoltnak tartjuk, tekintettel arra, hogy az adatok a weboldal működőképességéhez szükségesek (weboldalunk nem kínál egyéni fogyasztóknak szóló tartalmat, valamint olyan tartalmat, amelyből következtetni lehetne az Ön magánéleti szokásaira vagy érdeklődési körére), és korlátozza az adatok megőrzését;
 • Az 1B. mellékletben felsorolt ​​országokban található érintettek esetében alkalmazandó: hozzájárulás;
 • Jogi alap (minden más típusú cookie esetében): hozzájárulás.
 • Megőrzési idő: lásd a Cookie-szabályzatot;
 • Adatforrás: az adatokat automatikusan szerzi be a webhely Ön általi használata során, valamint külső felektől az alábbi táblázat szerint;
 • Adatszolgáltatási kötelezettség és az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Ön nem köteles saját maga semmilyen adatot megadni.

 

Kivel osztjuk meg az Ön adatait?

Adatait a Noventiq illetékes csapatainak, az adatokat a nevünkben feldolgozó cégeknek (tárhelyszolgáltatók, levelezőrendszer-szolgáltató, karbantartási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek; adó- és jogi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, ügyfélszolgálatot és logisztikát végző alvállalkozók) adjuk át, továbbá statisztikai, reklám- és elemző szolgáltatások szolgáltatóinak, fizetési szolgáltatóknak, független harmadik feleknek, ha ez szükséges (könyvvizsgálóknak, ügyvédeknek, ellenőrző ügynökségeknek) vagy az Ön választása és cselekedetei alapján (például amikor arra kér minket, hogy harmadik fél szolgáltató segítségével küldjünk Önnek küldeményt vagy levelet). Az alkalmazandó helyi jogszabályoktól függően további információkat kaphat tőlünk az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező konkrét szervezetekről. Az Ön adatai harmadik országokba kerülnek továbbításra, és minden későbbi továbbítás az alkalmazandó helyi és regionális törvények szerint történik. Az EU/EGT-n kívülre továbbított adatok esetében a Noventiq az EU szabványos szerződési záradékokat is alkalmazza (további információk az ilyen záradékokról itt találhatók), hogy az EU/EGT-n belülihez hasonló szintű védelmet biztosítson. A Szerbián kívülre továbbított adatok esetében a Noventiq szintén alkalmazza a szabványos szerződési záradékokat (az ilyen záradékokról további információ csak szerb nyelven érhető el itt).  Az Argentínán kívülre továbbított adatok esetében a Noventiq szabványos szerződési záradékokat alkalmaz (az ilyen záradékokról további információ csak spanyol nyelven érhető el itt).

Az 1B. mellékletben felsorolt országok esetében:

Az űrlap elküldésével Ön elfogadja, hogy adatait közvetlenül továbbítjuk harmadik országokba, és minden további adattovábbítás a vonatkozó helyi és regionális törvények szerint történik.

Felfedhetjük személyes adatait, ha ez a ránk háruló jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Ön létfontosságú érdekeinek vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges. Személyes adatait akkor is kiadhatjuk, ha ez jogi követelés megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, akár bírósági eljárásban, akár közigazgatási vagy peren kívüli eljárásban.

 

Milyen jogai vannak?

 • Hozzájárulás visszavonásának joga: Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ha ír nekünk a mailto:privacy.ecom@noventiq.com címre;
 • Tájékoztatáshoz és átláthatósághoz való jog: Önnek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy milyen módon dolgozzuk fel személyes adatait.
 • Hozzáférési jog – Önnek joga van tudni, hogy mi történik, ha bármely adatát feldolgozzuk, és az esetek többségében másolatot kaphat azokról.
 • Helyesbítéshez való jog – Ön jogosult arra, hogy további nyilatkozat alapján kérje tőlünk adatai helyesbítését vagy kiegészítését.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön kérheti tőlünk, hogy bizonyos esetekben korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását.
 • Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) – Ön jogosult arra, hogy bizonyos esetekben kérje és megszerezze személyes adatainak törlését.
 • Az adathordozhatósághoz való jog - Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Ön által megadott személyes adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, vagy kérheti, hogy azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.
 • Az adatkezelés elleni tiltakozás joga/ A közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés elleni tiltakozás joga: Nem hozunk kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntéseket az érintettekről.
 • Az illetékes adatvédelmi hatóságnál történő panasztételhez való jog. Az Ön lakóhelyétől függően az illetékes adatvédelmi hatóság elérhetősége eltérő lehet. Az illetékes adatvédelmi hatóságok átfogó listáját itt találja.

A személyes adataival kapcsolatos bármely jogát gyakorolhatja, ha írásban értesít minket az alábbiakban megadott elérhetőségeken.

 

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében számos biztonsági intézkedést alkalmazunk, amelyek az általunk feldolgozott konkrét adatoktól és az Ön jogaira és szabadságaira nézve a feldolgozási tevékenység által jelentett kockázattól függően a következők lehetnek."

 • A feldolgozó rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és rugalmasságát biztosító intézkedések.
 • Intézkedések annak biztosítására, hogy fizikai vagy technikai incidens esetén időben helyre lehessen állítani a személyes adatok rendelkezésre állását és a személyes adatokhoz való hozzáférést.
 • A technikai és szervezeti intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárások a feldolgozás biztonságának biztosítása érdekében.
 • A felhasználók azonosítására és engedélyezésére vonatkozó intézkedések.
 • Az adatok továbbítás közbeni védelmét szolgáló intézkedések
 • Az adatok tárolás közbeni védelmét szolgáló intézkedések.
 • A személyes adatok álnevesítése és/vagy titkosítása.
 • A személyes adatok feldolgozásának helyszínei fizikai biztonságát biztosító intézkedések.
 • Az események naplózását biztosító intézkedések.
 • A rendszer konfigurációját biztosító intézkedések, beleértve az alapértelmezett konfigurációt is.
 • A belső informatikai és IT-biztonsági irányításra és vezetésre vonatkozó intézkedések.
 • A folyamatok és termékek tanúsítására/biztosítására vonatkozó intézkedések.
 • Az adatok minimalizálását biztosító intézkedések.
 • Az adatminőséget biztosító intézkedések.
 • Korlátozott adatmegőrzést biztosító intézkedések.
 • Az elszámoltathatóságot biztosító intézkedések.
 • Az incidensek korai észlelésére, kezelésére és helyreállítására irányuló intézkedések.

 

Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Tárgy

E-mail

Cím

Az Európán BELÜL és MENA-ban élő magánszemélyektől gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatban az adatvédelmi felelőshöz intézett írásbeli megkereséseket a következő címre lehet intézni:

Dataprotection.emea@noventiq.com

London
26-28 Hammersmith Grove, London W6 7HA, UK

A LATAM-ON BELÜL élő magánszemélyektől gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatban az adatvédelmi felelőshöz intézett írásbeli megkereséseket a következő címre lehet intézni:

Dataprotection.LATAM@noventiq.com

Buenos Aires
Maipú 939, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, C1006

Az INDIÁN BELÜLI magánszemélyektől gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatban az adatvédelmi felelőshöz intézett írásbeli megkereséseket a következő címre lehet intézni:

Dataprotection.india@noventiq.com

New Delhi (Gurugram)
Unit No -515, 5th Floor, MGF Metropolis Mall, MG Road, Gurugram (Gurgaon), 122002, India

Az APAC-on BELÜLI magánszemélyektől gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatban az adatvédelmi felelőshöz intézett írásbeli megkereséseket a következő címre lehet intézni:

Dataprotection.APAC@noventiq.com

Ho Chi Minh City
Viet Dragon Tower, 7th Floor, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

A FÁK-ON BELÜL élő magánszemélyektől gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatban az adatvédelmi felelőshöz intézett írásbeli megkereséseket a következő címre lehet intézni:

Dataprotection.CIS@noventiq.com

Kazakhstan, Almaty, Medueskyi district, Dostyk ave., build. #210, BC «Koktem Grand», office 72, 050051

Ha olyan megoldatlan adatvédelmi vagy adathasználati problémája van, amelyet nem kezeltünk kielégítően, kérjük, jelezze azt a Speak UP szabályzatban megadott elérhetőségeken.

 

Hogyan tartjuk naprakészen ezt az Adatvédelmi tájékozatót?

Ezt az Adatvédelmi tájékoztatót időről időre frissíthetjük. Ha lényegesen megváltoztatjuk azt, lépéseket teszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt a változásról.

 

Az Adatvédelmi tájékoztató alján található dátum mutatja az utolsó frissítés időpontját.

 

17.10.2022

 

 

 

1A. melléklet

 

Ország

Ország

EGT [1]

Ukrajna

 

Argentína
Mexikó
Dél-Korea
Brazília

 

1B[2]. melléklet

 

Ország

Kazahsztán
Chile
Türkiye

 

 

 

 

 

[1] Az Európai Gazdasági Térség összes országa

[2] Plusz minden más ország, amely nem szerepel az 1A. mellékletben

Rendeléseim
Kérelmét megkaptuk, köszönjük.
Válasz a postafiókjára érkezik.
Oops! Something went wrong while submitting the form.