1. Rýchla pomoc
  2. Kedy sa uskutočňuje platba za licenciu pri automatickom obnovení?

Kedy sa uskutočňuje platba za licenciu pri automatickom obnovení?

Pre licencie platné po dobu šiestich mesiacov a viac:

30 dní pred vypršaním platnosti aktuálnej licencie dostanete oznámenie s podrobnými informáciami na e-mailovú adresu zadanú pri založení objednávky na aktuálnu licenciu. Pokusy o strhnutie platby budú vykonané automaticky 20, 10 a 0 dní pred vypršaním platnosti aktuálnej licencie.

Pre licencie platné menej ako šesť mesiacov:

7 dní pred vypršaním platnosti aktuálnej licencie dostanete oznámenie s podrobnými informáciami na e-mailovú adresu zadanú pri založení objednávky na aktuálnu licenciu. Pokusy o strhnutie platby budú vykonané automaticky dní pred vypršaním platnosti aktuálnej licencie.

Nepomohlo to? napíšte nám, určite vám pomôžeme!

Ďakujeme. Vaša požiadavka sme dostali.
Odpoveď Vám príde e-mailom.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Moje objednávky
Ďakujeme. Vaša požiadavka sme dostali.
Odpoveď Vám príde e-mailom.
Oops! Something went wrong while submitting the form.