1. Báza znalostí
 2. Záruka a zodpovednosť internetového obchodu
 3. Či obchod garantuje ochranu osobných údajov?

Či obchod garantuje ochranu osobných údajov?

Používame pokročilé metódy ochrany informácií, ktorú dostávame od zákazníka. Softline Ecommerce zaručuje, že všetky osobné údaje zákazníka sa používajú výlučne v účelu poskytnutia služieb a obsluhy zákazníka. Použitím košíka Softline Ecommerce, ktorý sa nachádza na webových stránkach partnerov, zákazník akceptuje nasledujúce podmienky:

 1. Podmienky konfidenciality sa vzťahujú na informáciu, ktorú zákazník poskytuje počas spolupráce s Softline Ecommerce a ktorá môže byť spojená s konkrétnym zákazníkom (klientom).
 2. Cudzie osoby nemôžu mať prístup k žiadnym osobným údajom o zákazníkovi. Podmienky konfidenciality platí pre Softline Ecommerce a košíky Softline Ecommerce, ktoré sú umiestnené na webových stránkach partnerov, a neplatí pre firmy a organizácie, odkazy na ktorých sa nachádza na webových stránkach.
 3. Softline Ecommerce získava osobné informácie o klientovi vo chvíli, keď používa košík Softline Ecommerce na stránkach našich partnerov.
 4. Počas registrácie a získanie prihlasovacieho mena a hesla potrebujete zadať osobné údaje: priezvisko, krstné meno, e-mailovú adresu a iné. Tieto údaje sa ukladajú do našej databázy a nemôže mať prístup k nim žiadne ďalšie osoby.
 5. Softline Ecommerce uschováva a spracováva osobné informácie s vysokou mierou ochrany. Používame všetky dostupné metódy ochrany osobných údajov.
 6. Softline Ecommerce nepredáva a neprezrádza osobné informácie o klientoch cudzím osobám. Softline Ecommerce je oprávnený predať osobné informácie iba v týchto prípadoch:
  • klient si sám želá, aby boli tieto informácie prezradené
  • bez toho nie je klient schopný použitý žiadaný produkt alebo službu
  • vyžaduje to medzinárodnú legislatíva a / alebo orgány štátnej správy, a to s dodržaním všetkých zákonných postupov.
Bol tento článok užitočný?
ďakujeme za váš názor!
Ďakujeme. Vaša požiadavka sme dostali.
Odpoveď Vám príde e-mailom.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Moje objednávky
Ďakujeme. Vaša požiadavka sme dostali.
Odpoveď Vám príde e-mailom.
Oops! Something went wrong while submitting the form.