1. ฐานความรู้
  2. การรับประกันและความรับผิดของร้านค้าออนไลน์
  3. ร้านค้ารับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

ร้านค้ารับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

ให้บริการตามใบสั่งซื้อของเขาเท่านั้น การใช้ระบบตะกร้าสินค้า Softline Ecommerce ที่เว็บไซต์พันธมิตรลูกค้ายอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้

1. เงื่อนไขในการรักษาความลับนำไปใช้กับข้อมูลที่ลูกค้าให้ในขณะที่ทำงานกับ Softline Ecommerce

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้ไม่ถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม เงื่อนไขของการไม่เปิดเผยข้อมูลนั้น จำกัด อยู่ที่กรอบของเว็บไซต์ของพันธมิตรที่ใช้ระบบตะกร้าสินค้าของ Softline Ecommerce และไม่นำไปใช้กับ บริษัท และองค์กรที่มีลิงก์อยู่ในเว็บไซต์

3. Softline Ecommerce ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเมื่อลูกค้าใช้บริการของร้านค้าออนไลน์ Softline Ecommerceและระบบตะกร้าสินค้า Softline Eccomerce ที่เว็บไซต์พันธมิตรลูกค้ายอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้

4. หากท่านต้องการลงทะเบียนและรับลงบันทึกเข้าและรหัสผ่านท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมลและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหมดของเรา ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้กับเราและไม่ได้รับการจัดจำหน่าย

5. Softline Ecommerce จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผู้ใช้ด้วยความปลอดภัยระดับสูง เราใช้มาตรการป้องกันทั้งหมดเพื่อรักษาข้อมูลที่ได้รับ

6. Softline Ecommerce ไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ให้กับบุคคลที่สาม Softline Ecommerce มีสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ไปยังบุคคลที่สามเฉพาะในกรณีที่:

  • ผู้ใช้เองแสดงความต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้;
  • หากไม่มีสิ่งนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการได้

นี่เป็นข้อกำหนดของกฎหมายระหว่างประเทศ และ / หรือ   เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยภายใต้กระบวนการทางกฎหมา

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
ขอบคุณสำหรับความคิดแห็นของท่าน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.
คำสั่งซื้อของฉัน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.