1. Cơ sở tri thức
  2. Bảo hành và trách nhiệm của cửa hàng trực tuyến
  3. Cửa hàng có đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân không?

Cửa hàng có đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân không?

Chúng tôi sử dụng các phương pháp lưu trữ an toàn thông tin nhận được từ khách hàng. Softline Ecommerce đảm bảo rằng thông tin do khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích phục vụ khách hàng và cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu. Sử dụng giỏ hàng Softline Ecommerce được đăng trên các trang web đối tác, người dùng chấp nhận các điều kiện sau.

Điều kiện bảo mật áp dụng cho thông tin mà khách hàng cung cấp trong khi làm việc với Softline Ecommerce và những thông tin có thể liên quan với một người dùng (khách hàng) cụ thể.

Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan với người dùng không được tiết lộ cho bên thứ ba. Các điều kiện không tiết lộ thông tin được áp dụng cho cả Softline Ecommerce. Nói chung, các điều khoản không tiết lộ thông tin được giới hạn trong phạm vi trang Softline Ecommerce được đăng trên các trang web đối tác và không áp dụng cho các công ty và tổ chức có liên kết trên trang web.

Softline Ecommerce nhận thông tin cá nhân về khách hàng khi khách hàng được đăng ký là người dùng của trang Softline Ecommerce và khi khách hàng sử dụng dịch vụ của các cửa hàng trực tuyến Softline Ecommerce - giỏ hàng được đăng trên các trang web đối tác.

Khi đăng ký và nhận thông tin đăng nhập và mật khẩu, bạn phải cung cấp thông tin cá nhân - họ, tên, địa chỉ E-mail và các thông tin khác cần thiết để thực hiện tất cả các nghĩa vụ của chúng tôi với bạn. Thông tin bắt buộc được lưu trữ và chúng không chịu sự phân phối.

Softline Ecommerce lưu trữ và xử lý thông tin được cung cấp bởi người dùng với mức độ bảo mật cao. Chúng tôi áp dụng tất cả các biện pháp bảo vệ có sẵn của chúng tôi để bảo vệ thông tin nhận được.

Softline Ecommerce không bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về người dùng cho bên thứ ba. Softline Ecommerce có quyền chuyển thông tin cá nhân về người dùng cho bên thứ ba chỉ khi:

  • Bản thân người dùng đã bày tỏ mong muốn tiết lộ thông tin này;
  • Không có điều này, người dùng không thể sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ mong muốn;

Điều này được yêu cầu bởi luật pháp quốc tế và / hoặc các cơ quan có thẩm quyền tuân thủ các thủ tục pháp lý.

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.