1. Báza znalostí
  2. Záruka a zodpovednosť internetového obchodu
  3. Či obchod garantuje kvalitu ponúkaného softvér?

Či obchod garantuje kvalitu ponúkaného softvér?

Internetový obchod Softline Ecommerce negarantuje kvalitu programov a netestuje je. Všetku zodpovednosť za kvalitu softvér nesie výrobca. Internetový obchod nezodpovedá za akékoľvek priame alebo vedľajšie škody spôsobené fungovaním programov. Výška náhrady zákazníkovi zo strany internetového obchodu nemôže presahovať hodnotu zakúpeného produktu. Softline Ecommerce si vyhradzuje právo meniť cenu na ponúkané produkty pri zmenách v cenníku výrobcu softvéru.

Bol tento článok užitočný?
ďakujeme za váš názor!
Ďakujeme. Vaša požiadavka sme dostali.
Odpoveď Vám príde e-mailom.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Moje objednávky
Ďakujeme. Vaša požiadavka sme dostali.
Odpoveď Vám príde e-mailom.
Oops! Something went wrong while submitting the form.