1. ฐานความรู้
  2. การรับประกันและความรับผิดของร้านค้าออนไลน์
  3. มีการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือเปล่า

มีการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือเปล่า

ร้านค้าออนไลน์ Softline Ecommerce จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และไม่ทดสอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์รับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ร้านค้าออนไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ของลูกค้า จำนวนเงินค่าชดเชยให้กับลูกค้าจากร้านค้าออนไลน์ไม่ในกรณีใดอาจสูงกว่าราคาสินค้าที่ซื้อ Softline Ecommerce มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรายการราคาโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
ขอบคุณสำหรับความคิดแห็นของท่าน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.
คำสั่งซื้อของฉัน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.