1. Cơ sở tri thức
  2. Bảo hành và trách nhiệm của cửa hàng trực tuyến
  3. Cửa hàng có đảm bảo về chất lượng của phần mềm được cung cấp không?

Cửa hàng có đảm bảo về chất lượng của phần mềm được cung cấp không?

Cửa hàng trực tuyến Softline Ecommerce không kiểm tra và không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm phần mềm. Các nhà phát triển chịu trách nhiệm về chất lượng của các sản phẩm phần mềm. Cửa hàng trực tuyến không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào đối với khách hàng, trực tiếp hoặc gián tiếp. Số tiền bồi thường cho khách hàng từ cửa hàng trực tuyến trong mọi trường hợp không thể vượt quá chi phí của đơn hàng được thanh toán. Softline Ecommerce có quyền thay đổi giá sản phẩm nếu nhà cung cấp có thay đổi bảng giá.

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.