1. Báza znalostí
  2. Automatické obnovenie
  3. Kedy sa uskutočňuje platba za licenciu pri automatickom obnovení?

Kedy sa uskutočňuje platba za licenciu pri automatickom obnovení?

Pre licencie platné po dobu šiestich mesiacov a viac:

30 dní pred vypršaním platnosti aktuálnej licencie dostanete oznámenie s podrobnými informáciami na e-mailovú adresu zadanú pri založení objednávky na aktuálnu licenciu. Pokusy o strhnutie platby budú vykonané automaticky 20, 10 a 0 dní pred vypršaním platnosti aktuálnej licencie.

Pre licencie platné menej ako šesť mesiacov:

7 dní pred vypršaním platnosti aktuálnej licencie dostanete oznámenie s podrobnými informáciami na e-mailovú adresu zadanú pri založení objednávky na aktuálnu licenciu. Pokusy o strhnutie platby budú vykonané automaticky dní pred vypršaním platnosti aktuálnej licencie.

Bol tento článok užitočný?
ďakujeme za váš názor!
Ďakujeme. Vaša požiadavka sme dostali.
Odpoveď Vám príde e-mailom.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Moje objednávky
Ďakujeme. Vaša požiadavka sme dostali.
Odpoveď Vám príde e-mailom.
Oops! Something went wrong while submitting the form.