1. ฐานความรู้
  2. การต่ออายุอัตโนมัติ
  3. หากการต่ออายุอัตโนมัติไม่ได้ยกเลิกเงินจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับใบอนุญาตใหม่เมื่อไร

หากการต่ออายุอัตโนมัติไม่ได้ยกเลิกเงินจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับใบอนุญาตใหม่เมื่อไร

หากท่านใช้ใบอนุญาตที่มีอายุการใช้งานหกเดือนหรือมากกว่า

30 วันก่อนที่ใบอนุญาตใช้งานจะหมดอายุท่านจะได้รับอีเมลพร้อมข้อมูลรายละเอียดตามที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ระบุเมื่อทำการสั่งซื้อใบอนุญาตใช้งานล่าสุด

ความพยายามเรียกเก็บเงินจะทำโดยอัตโนมัติ 20, 10 และ 0 วันก่อนที่ใบอนุญาตใช้งานจะหมดอายุ

อีเมลแจ้งเตือนจะมีข้อมูลเกี่ยวกับราคาของการต่ออายุใบอนุญาตในเวลาที่มีการสร้างคำสั่งต่ออายุ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
ขอบคุณสำหรับความคิดแห็นของท่าน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.
คำสั่งซื้อของฉัน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.