1. Cơ sở tri thức
  2. Tự động gia hạn
  3. Khi nào chức năng gia hạn tự động sẽ trừ tiền từ tải khoản?

Khi nào chức năng gia hạn tự động sẽ trừ tiền từ tải khoản?

Đối với giấy phép còn hạn từ sáu tháng trở lên:

Trước 30 ngày khi giấy phép hiện tại hết hạn, bạn sẽ nhận được thư thông báo với thông tin chi tiết đến địa chỉ e-mail được điền khi đặt hàng cho giấy phép hiện tại.

Thanh toán tự động sẽ được thực hiện trươc 20, 10 hoặc 0 ngày trước khi hết hạn giấy phép.

Trong thư thông báo sẽ có thông tin về phí cho gia hạn tự động bản quyền.

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.