1. ฐานความรู้
  2. การสั่งซื้อสินค้า
  3. ฉันต้องระบุอะไรหากโปรแกรมขอระบุรหัสเปิดใช้งานหรือคีย์

ฉันต้องระบุอะไรหากโปรแกรมขอระบุรหัสเปิดใช้งานหรือคีย์

ท่านต้องระบุรหัสเปิดใช้งานของใบอนุญาตใช้งาน นักพัฒนาซื้อซอฟต์แวร์อาจต้องใช้ข้อมูลในการสร้างใบอนุญาตใหม่การต่ออายุใบอนุญาตหรือเพื่อให้ส่วนลด

ท่านสามารถค้นหารหัสเปิดใช้งานได้ในโปรแกรมหรือในจดหมายลงทะเบียนที่ท่านได้รับเมื่อซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์เป็นครั้งสุดท้าย

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
ขอบคุณสำหรับความคิดแห็นของท่าน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.
คำสั่งซื้อของฉัน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.