1. Cơ sở tri thức
  2. Thanh toán đơn hàng
  3. Tôi có thể hủy đơn hàng và hoàn trả lại tiền?

Tôi có thể hủy đơn hàng và hoàn trả lại tiền?

Vấn đề trả lại giấy phép được giải quyết riêng trong vòng 1-3 ngày làm việc. Vui lòng cung cấp thông tin bên dưới đây : số đơn hàng và lý do trả lại hàng.

Xin lưu ý: hầu hết mọi chương trình đều có bản demo. Sử dụng phiên bản dùng thử để đánh giá phần mềm phù hợp với bạn như thế nào.

Khi trả lại sản phẩm có chất lượng tốt, cửa hàng trực tuyến chỉ trả lại chi phí của sản phẩm, chi phí giao hàng không được hoàn lại.

Nếu các giải pháp trên không giúp được? Hãy viết thư cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ giúp bạn!

Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.