1. Cơ sở tri thức
  2. Thanh toán đơn hàng
  3. Tôi có thể nhận hồ sơ kế toán sau khi thanh toán?

Tôi có thể nhận hồ sơ kế toán sau khi thanh toán?

Nếu đơn hàng đặt với tư cách " pháp lý " , hồ sơ kế toán sẽ được gửi qua email .

Nếu đơn hàng đặt với tư cách " cá nhân " và cần hồ sơ kế toán, vui lòng ghi chú lúc đặt hàng hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.