1. ฐานความรู้
  2. การชำระเงิน
  3. Могу ли я после оплаты получить бухгалтерские документы?

Могу ли я после оплаты получить бухгалтерские документы?

Если заказ оформлен на юридическое лицо, бухгалтерские документы обязательно отправляются Почтой России: счет-договор, акт приема-передачи (если поставка не облагается НДС); счет-договор, счет-фактура, товарная накладная (если поставка облагается НДС).

Если Вы хотите получать документы в системе ЭДО, отправьте заявку с указанием оператора и полными реквизитами компании на edo@allsoft.ru.

Если Вы оформляете заказ на физическое лицо и вам нужны бухгалтерские документы, укажите это в примечании к заказу или направьте нам запрос.

Для программ с электронной доставкой документы будут отправлены по почте в течение 7 рабочих дней после отправки ключа. Срок доставки в этом случае зависит от работы Почты России.

Документы отправляются на адрес, указанный при оформлении заказа. Договор поставки оформляется по предварительной заявке.

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทางเราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่าน

ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.
คำสั่งซื้อของฉัน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.