1. Cơ sở tri thức
  2. Pháp nhân
  3. Pháp nhân có thể thanh toán bằng phương thức thanh toán nào?

Pháp nhân có thể thanh toán bằng phương thức thanh toán nào?

Để thanh toán cho đơn hàng bạn có thể sử dụng các phương thức sau:

1. Thẻ ngân hàng. Thẻ quốc tế Visa / Mastercard

2. Chuyển khoản ngân hàng (thời gian giao dịch có thể lên tới 2 ngày).

3. Mã QR.

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.