1. Cơ sở tri thức
  2. Lập đơn hàng
  3. Tôi có thể đặt hàng nếu không có E-mail?

Tôi có thể đặt hàng nếu không có E-mail?

 

Rất tiêc là không.

  • Hầu hết các giấy phép được bán trên nền tảng Softline Ecommerce là điện tử, tức là thông tin được cấp cho chương trình đã mua và hóa đơn được gửi tới E-mail.
  • E-mail (địa chỉ hòm thư điện tử) là định danh của bạn với tư cách là khách hàng của Softline Ecommerce, chúng tôi có thể sử dụng nó để tìm hoặc khôi phục đơn hàng nếu không có dữ liệu nào khác.         

                                                                                                                                

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.