1. ฐานความรู้
  2. การสั่งซื้อสินค้า
  3. ฉันสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ระบุอีเมลได้หรือไม่

ฉันสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ระบุอีเมลได้หรือไม่

ท่านจะไม่สามารถซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ได้เมื่อไม่ระบุอีเมล

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่ที่ขายบนแพลตฟอร์ม Softline Ecommerce เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นข้อมูลของซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ที่ท่านได้ซื้อและใบเสร็จจะถูกส่งทางอีเมล
ที่อยู่อีเมลเป็นตัวระบุของท่านในฐานะลูกค้าของ Softline Ecommerce ทางเราสามารถใช้ที่อยู่อีเมลเพื่อค้นหาคำสั่งซื้อหากไม่มีข้อมูลอื่น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
ขอบคุณสำหรับความคิดแห็นของท่าน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.
คำสั่งซื้อของฉัน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.