1. ฐานความรู้
  2. การชำระเงิน
  3. ได้มีการชำระเงินผ่านธนาคาร ทำไมฉันจึงได้รับจดหมายแจ้งว่าคำสั่งซื้อไม่ได้รับการชำระเงิน

ได้มีการชำระเงินผ่านธนาคาร ทำไมฉันจึงได้รับจดหมายแจ้งว่าคำสั่งซื้อไม่ได้รับการชำระเงิน

ระยะเวลาในการรับเงินจากการชำระใบเสร็จรับเงินของธนาคารคือ 1-3 วันทำการ หากเรายังไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคารคุณอาจได้รับจดหมายดังกล่าว ในกรณีนี้ให้เพิกเฉย ข้อมูลใบอนุญาตจะถูกส่งถึงคุณทันทีหลังจากได้รับเงิน

ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.
คำสั่งซื้อของฉัน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.