1. ฐานความรู้
  2. การต่ออายุอัตโนมัติ
  3. ทำไมการต่ออายุใบอนุญาตอัตโนมัติได้ถูกเปิดใช้งาน

ทำไมการต่ออายุใบอนุญาตอัตโนมัติได้ถูกเปิดใช้งาน

การต่ออายุใบอนุญาตโดยอัตโนมัติได้ถูกเปิดใช้งานเมื่อท่านการสั่งซื้อสินค้าเป็นครั้งสุดท้าย ท่านสามารถควบคุมการต่ออายุอัตโนมัติในหน้าคำสั่งซื้อ

 

ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.
คำสั่งซื้อของฉัน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.