1. Báza znalostí
  2. Firmám
  3. Od čoho závisí, či bude DHP zaúčtovaná alebo nie?

Od čoho závisí, či bude DHP zaúčtovaná alebo nie?

Sme zaregistrovaní v európskom systéme VIES. Keďže sa jedná o medzinárodnú transakciu, podriaďujeme sa európskym pravidlám. V praxi to znamená, že každá česká firma, ktorá je taktiež zaregistrovaná v VIES môže nakupovať v ktoromkoľvek členskom štáte bez DPH. Ak Vaša firma danú registráciu nemá, znamená to, že musíme platiť dane Českej republike za Vás. Na faktúre v tomto prípade bude zaúčtovaná DHP vo výške 21%.

Bol tento článok užitočný?
ďakujeme za váš názor!
Ďakujeme. Vaša požiadavka sme dostali.
Odpoveď Vám príde e-mailom.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Moje objednávky
Ďakujeme. Vaša požiadavka sme dostali.
Odpoveď Vám príde e-mailom.
Oops! Something went wrong while submitting the form.