1. Cơ sở tri thức
  2. Phương thức giao hàng
  3. Thời gian giao hàng có phụ thuộc vào phương thức thanh toán được chọn?

Thời gian giao hàng có phụ thuộc vào phương thức thanh toán được chọn?

Có. Đối với các phương thức thanh toán online như thẻ ngân hàng, ví điện tử và các phương thức thanh toán ofline, tức là chuyển khoản, thời gian giao hàng có khác biệt. Những thanh toán online sẽ được xủ lý nhanh hơn.

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.