1. Cơ sở tri thức
  2. Phương thức giao hàng
  3. Tôi có thể lấy hàng trực tiếp?

Tôi có thể lấy hàng trực tiếp?

Chúng tôi là cửa hàng trực tuyến và phương thức giao hàng qua e-mail.

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.