1. Cơ sở tri thức
  2. Phương thức giao hàng
  3. Làm gì khi nhập sai địa chỉ E-mail?

Làm gì khi nhập sai địa chỉ E-mail?

Bạn đừng lo, chúng tôi sẽ tìm đơn hàng của bạn và gửi vào địa chỉ E-mail đúng của bạn.

Hãy nhập thông tin vào biểu mẫu bên dưới, những thông tin bạn biết chính xác – số đơn hàng hoặc đỉa chỉ E-mail sai và đúng địa chỉ E-mail mà cần gửi được thông tin bản quyền. Bộ phận hỗ trợ làm việc vào ngày thường từ 9-00 giờ đến 18-00 giờ. Trong vòng vài tiếng yêu cầu của bạn sẽ được xử lý.

Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.