1. Cơ sở tri thức
  2. Thanh toán đơn hàng
  3. Thanh toán được thực hiện bằng thẻ (hoặc thanh toán trực tuyến). Tại sao nó được chỉ định trên trang đặt hàng rằng thanh toán không thành công?

Thanh toán được thực hiện bằng thẻ (hoặc thanh toán trực tuyến). Tại sao nó được chỉ định trên trang đặt hàng rằng thanh toán không thành công?

Để hệ thống xác nhận thanh toán có thể mất vài tiếng. Trong thời gian này, thông tin trên trang có thể không được cập nhật. Sau khi nhận được tiền, trạng thái thanh toán sẽ được thay đổi ngay lập tức - vui lòng chờ đợi.

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.