1. Cơ sở tri thức
  2. Thanh toán đơn hàng
  3. Bạn có được đảm bảo an ninh cho các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng không?

Bạn có được đảm bảo an ninh cho các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng không?

Khi làm việc với dữ liệu thẻ ngân hàng, được áp dụng tiêu chuẩn bảo mật thông tin được phát triển bởi hệ thống thanh toán quốc tế VisaMasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) , đảm bảo xử lý an toàn các chi tiết thẻ ngân hàng. Công nghệ truyền dữ liệu đảm bảo an ninh thông qua việc sử dụng giao thức mật mã Transport Layer Security (TLS 1.2) và các mạng lưới ngân hàng bảo mật với mức độ bảo vệ cao nhất.

Tức là xử lý thanh toán diễn ra trên một trang bảo mật của hệ thống thanh toán điện tử đã được qua chứng nhận quốc tế. Đồng thời, dữ liệu bí mật (chi tiết thẻ, dữ liệu đăng ký, v.v.) được bảo vệ hoàn toàn và không ai, kể cả cửa hàng trực tuyến của chúng tôi cũng không thể truy cập được.

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.