1. Cơ sở tri thức
  2. Pháp nhân
  3. Làm thế nào để đặt hàng cho một pháp nhân?

Làm thế nào để đặt hàng cho một pháp nhân?

Để đặt hàng trên trang web hãy ấn nút "Mua" bên cạnh tùy chọn giấy phép đã chọn. Tiếp theo, trên trang "Giỏ hàng" điền dữ liệu người mua: Tên, họ , địa chỉ e-mail, MST, tên công ty, địa chỉ pháp lý và thực tế, số điện thoại được điền theo ý muốn. Tiếp theo, chọn phương thức thanh toán từ danh sách đề xuất.

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.