1. Cơ sở tri thức
  2. Lập đơn hàng
  3. Tôi có thể không đồng ý với các quy tắc bán hàng và xử lý dữ liệu cá nhân không?

Tôi có thể không đồng ý với các quy tắc bán hàng và xử lý dữ liệu cá nhân không?

Không, rất tiếc, nếu không có sự đồng ý của bạn với các quy tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể thực hiện nghĩa vụ của mình để xử lý đơn đặt hàng. Trên thực tế, đánh dấu những điều khoản, bạn ký một Thỏa thuận giữa bạn và Softline Ecommerce, theo đó chúng tôi đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của mình. Trong đó, chúng tôi mô tả tất cả các điều kiện đi kèm với quy trình xử lý đơn đặt hàng: từ lúc tạo đơn hàng đến lúc bạn nhận giấy phép.

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.