1. Cơ sở tri thức
  2. Lập đơn hàng
  3. Tôi có thể đến và mua tại văn phòng không?

Tôi có thể đến và mua tại văn phòng không?

Softline Ecommerce – là cửa hàng trực tuyến. Chúng tôi chỉ chấp nhận đơn đặt hàng thông qua các trang web và trang web đối tác của chúng tôi và thanh toán qua các hệ thống thanh toán được ủy quyền.

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.