1. Cơ sở tri thức
  2. Lập đơn hàng
  3. Có thể điền các thông tin không tồn tại?

Có thể điền các thông tin không tồn tại?

Chúng tôi khuyên bạn điền các thông tin hiện hữu. Hầu hết các giấy phép được tạo riêng cho mỗi cá nhân, nghĩa là, chúng được hình thành đặc biệt đối với thông tin của bạn. Việc điền thông tin không chính xác có thể cản trở việc hình thành giấy phép và tăng thời gian giao hàng.

Ngoài ra, để được tư vấn về các đơn đặt hàng tại Softline Ecommerce hoặc khôi phục thông tin được cấp phép, bạn sẽ cần cung cấp tên, họ và các thông tin khác của người mua. Nếu thông tin không được hiện hữu, có nhiều khả năng thông sẽ bị lãng quên.

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.