1. ฐานความรู้
  2. การจัดส่ง
  3. การจัดส่งซอฟแวร์ลิขสิทธิ์แบบอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

การจัดส่งซอฟแวร์ลิขสิทธิ์แบบอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

ทางเราจะดำเนินการจัดส่งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะสร้างรหัสเปิดใช้งานหรือไฟล์คีย์ซึ่งจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อตามที่อยู่อีเมลที่ระบุในเวลาที่ทำการสั่งซื้อ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ทั้งหมดถูกส่งในรูปแบบของจดหมายลงทะเบียนพร้อมข้อมูลสำหรับการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
ขอบคุณสำหรับความคิดแห็นของท่าน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.
คำสั่งซื้อของฉัน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.