1. ฐานความรู้
  2. การสั่งซื้อสินค้า
  3. ฉันต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์หรือเปล่า

ฉันต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์หรือเปล่า

ท่านไม่ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์เพราะว่าท่านลงทะเบียนโดยอัตโนมัติหากการสั่งซื้อสินค้า อีเมลลงทะเบียนจะมาถึงทางอีเมลทันทีหลังจากการลงทะเบียนจะสำเร็จสมบูรณ์

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
ขอบคุณสำหรับความคิดแห็นของท่าน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.
คำสั่งซื้อของฉัน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.