1. ฐานความรู้
  2. การต่ออายุอัตโนมัติ
  3. การต่ออายุอัตโนมัติคืออะไร

การต่ออายุอัตโนมัติคืออะไร

การต่ออายุอัตโนมัติคือการบริการที่ช่วยต่ออายุใบอนุญาตของท่านมาโดยอัตโนมัติ การบริการต่ออายุจะจ่ายรายปีโดยอัตโนมัติก่อนที่จะใบอนุญาตใช้งานหมดอายุ ท่านจะได้รับอีเมลที่แจ้งเตือนเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตและการชำระเงินโดยอัตโนมัติ การต่ออายุโดยอัตโนมัติจะทำให้ใบอนุญาตของท่านจะทำงานอย่างต่อเนื่อง ใบอนุญาตจะต่ออายุโดยอัตโนมัติหลังจากใบอนุญาตใช้งานหมดอายุ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
ขอบคุณสำหรับความคิดแห็นของท่าน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.
คำสั่งซื้อของฉัน
ขอบคุณ คำขอของท่านได้ถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล
Oops! Something went wrong while submitting the form.